Tilmeldingsblanket til Sønderhaludstillingen

 
Dato for tilmeldingsfrist 2020 ikke fastlagt
 
Tilmelding til Sønderhald Udstillingen sendes til:
 
 kssonderhald@gmail.com
 
 
Skriv venligst tydeligt !
 
 Almindelig udstilling - !-vedr. antal, se info-!
 
Titel Kategori Størrelse Pris
       
       
       
 
Tema 2020 - ???
 
Titel Størrelse Pris
     
 
 
Kunsthåndværk
 
Art :         
Plads :  
Medbring selv underlag,opsatse e.l  
Borde udlånes efter ønske. Ja jeg har brug for at låne et bord  
 
 
I øvrigt Kryds/antal/ dage
Hjælp ved klargøring/ ophængning  
Opsyn på udstillingen. angiv mulig dag/dage  
Arbejdende kunstner.Ønske om dag/dage  
Hjælp ved oprydning efter udstilling
Lørdag d. 17 okt. kl. 17
 
Fællesspisning d 21 okt  
Ønskes medlem af KS ? (for ikke medlemmer)  
Udstillingsgebyr for ikke medlemmer 150 kr.
 
   
Ialt betales ved tilmelding
indsættes på konto 9324-3244410498
mærket med navn 
 
 
 
Navn: ________________________________________________Adresse:_____________________________________________

TLF/mobil__________________
 
E-MAIL :_______________________________

HUSK e-mail adressen, så vi kan sende evt. yderligere informationer !